Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Godziny pracy Urzędu Gminy

URZĄD GMINY W RADOMINIE

 

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach:

 

7.30 – 15.30

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-03 15:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 15:09

Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Wójt Gminy Radomin informuje, że Gmina Radomin przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-11-04 12:01

Informacja w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

Informujemy, że w dniach od 10 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022r. wnioski w sprawie zakupu węgla po preferencyjnych cenach będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie, Radomin 1, w godzinach 7:30 – 15:30.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Gminy Radomin zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnych cenach, informujemy o możliwości składania wniosków:

 • osobiście w utworzonym punkcie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie,
 • listownie – na adres Urząd Gminy Radomin, Radomin 1A, 87-404 Radomin
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: ePUAP: /1w5vb1dg8o/SkrytkaESP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

UWAGA!!! Wnioski złożone po tym terminie będą również rozpatrywane i realizowane w kolejnych transzach zamówienia. O kolejności przydziału węgla będzie decydowała kolejność wpływu wniosku do tut. Urzędu.

Po zweryfikowaniu wniosków informacja o możliwości i terminie odbioru węgla zostanie przekazana wnioskodawcom telefonicznie. Przed odbiorem węgla wnioskodawca będzie zobowiązany do zgłoszenia się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie w celu odbioru faktury i zapłaty. Po dokonaniu wpłaty możliwy będzie odbiór węgla ze wskazanego składu opałowego.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-11-09 13:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-11-09 13:31

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADOMIN z dnia 08.11.2022 r.

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 08.11.2022 r.

 

 

Działając na podstawie art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 1297), informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Radomin, że zawarta w dniu 07.11.2022 r. umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Radomin, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy - została zawarta na rok i obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.

 

 

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                                     / inż. Piotr Wolski /

 

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-11-09 10:50

Skargi i Wnioski

WÓJT GMINY
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH
OD 10:00 DO 13:00 

 

POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU GMINY
PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W DNIACH I GODZINACH PRACY URZĘDU

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE

PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY

NR TELEFONU:

533 308 749

56 683 75 22

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH
OD 11:30 DO 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-28 12:53
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-13 12:16

Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Radomin

Informujemy, że Wójt Gminy Radomin, Piotr Wolski wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Radomin. Funkcję będzie pełniła Ewa Drawert, Sekretarz Gminy Radomin.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z ustawą, do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  Urząd Gminy Radomin,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia  planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,

- monitorowanie działalności Urzędu Gminy Radomin oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Radomin

adres do korespondencji: Radomin 1A, 87-404 Radomin

telefon: 56 683 7522 wew. 18, 797 189 921

e-mail: sekretarz@radomin.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-03-29 10:08
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-29 10:08

Raport z konsultacji społecznych dotyczących ,, zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Rętwiny-Bogumiłki przysiółek wsi Rętwiny na Rętwiny-Bogumiłki osada, Szafarnia-Pólka przysiółek wsi Szafarnia na Szafarnia-Pólka osada "

                                                                                                                                                                        Radomin, dnia 28.10.2022 r.

 

RGIZ.0113.1.2022.AH

 

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących ,, zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Rętwiny-Bogumiłki przysiółek wsi Rętwiny na Rętwiny-Bogumiłki osada, Szafarnia-Pólka przysiółek wsi Szafarnia na Szafarnia-Pólka osada "

 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 19 października do 20 października 2022 r.

 

Zarządzenia dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wzór ankiety zostały umieszczone na stronie BIP. Informacja dotyczące terminu przeprowadzenia konsultacji były wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej oraz BIP.

Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych były osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości, których konsultacje dotyczyły. Konsultacje odbyły się w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie ankiety.

 

Osoby biorące udział w konsultacjach zobowiązane były zaznaczyć w ankiecie jedną wybraną odpowiedź:

 

Dot. Szafarnia-Pólka:

 

 1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Szafarnia- Pólka przysiółek wsi Szafarnia na Szafarnia- Pólka osada.

  lub

   

 2. Jestem przeciwko zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Szafarnia- Pólka przysiółek wsi Szafarnia na Szafarnia- Pólka osada.

 

Dot. Rętwiny-Bogumiłki:

 

 1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Szafarnia-Pólka przysiółek wsi Szafarnia na Szafarnia-Pólka osada.

  lub

   

 2. Jestem przeciwko zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Rętwiny-Bogumiłki przysiółek wsi Rętwiny na Rętwiny-Bogumiłki osada.

 

W miejscowości Retwiny-Bogumiłki w konsultacji udział wzięło 7 mieszkańców, wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli się za zmianą rodzaju urzędowej nazwy na Rętwiny-Bogumiłki osada. W miejscowości Szafarnia- Pólka w konsultacji wzięło udział 9 mieszkańców wszyscy obecni pozytywnie przyjęli zmianę rodzaju urzędowej nazwy na Szafarnia-Pólka osada.

 

Wójt Gminy przychyla się do wniosku Rady Gminy Radomin o dokonanie ww. zmian.

 

                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Radomin

 

                                                                                                                                                                                /inż. Piotr Wolski/

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-11-02 08:33

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok oraz statystyczna liczba uczniów

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-11-02 08:30

Informacja

INFORMACJA

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZMIANA RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI

Zapraszamy mieszkańców wsi Rętwiny-Bogumiłki do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości ,,Rętwiny-Bogumiłki przysiółek wsi Rętwiny" na ,,Rętwiny-Bogumiłki osada".Spotkanie zostanie przeprowadzone w dniu 19.10.2022 r. ( środa ) godz: 17.00 w świetlicy wiejskiej w Rętwinach.Zasady konsultacji społecznych oraz wzór ankiety dla mieszkańców zostały określone w Uchwale Nr XLIII/344/22 Rady Gminy Radomin z dnia 20.09.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości na terenie Gminy Radomin.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-17 07:57

Informacja

INFORMACJA

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZMIANA RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI

Zapraszamy mieszkańców wsi Szafarnia-Pólka do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w celu poznania opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości ,,Szafarnia-Pólka przysiółek wsi Szafarnia" na ,,Szafarnia - Pólka osada".Spotkanie zostanie przeprowadzone w dniu 20.10.2022 r. ( czwartek ) godz: 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kamionce.Zasady konsultacji społecznych oraz wzór ankiety dla mieszkańców zostały określone w Uchwale Nr XLIII/344/22 Rady Gminy Radomin z dnia 20.09.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości na terenie Gminy Radomin.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-17 07:58

Informacja

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 07.10.2022 r.

 

 

             Informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Radomin  - o przystąpieniu przez Gminę Radomin do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy.

   Jednocześnie wyznaczam termin do dnia 12 grudnia 2022 r.  na:

 

 

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

 

 

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania,                o których mowa w ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości             i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 1297), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-12 12:54

Obwieszczenie w sprawie terminów polowań Koła Łowieckiego "ŁOŚ" Rypin w roku 2022/2023, obwód łowiecki nr 95 i 130

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-10-12 12:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28.09.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-09-30 11:50

Obwieszczenie RGIZ.6151.1.2022.KR z dnia 19 września 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-09-19 13:57

Obwieszczenia Wójta Gminy Radomin z dnia 7 września 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-09-07 14:05

Obwieszczenia z dnia 11 sierpnia 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-08-11 11:22

Obwieszczenia z dnia 29 lipca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-07-29 09:46

Obwieszczenia z dnia 22.07.2022r.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-07-22 11:05

Obwieszczenia z dnia 8 lipca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-07-08 12:01

Obwieszczenia z dnia 1 lipca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-07-01 12:29

Obwieszczenia z dnia 29 czerwca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-29 13:13

Obwieszczenia z dnia 24 czerwca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-24 14:52

Obwieszczenia z dnia 15 czerwca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-15 13:20

Wykaz nieruchomości na terenie Gminy Radomin przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-13 15:13

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

 

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę kotła lub pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła dla mieszkańców Gminy Radomin będzie trwał w terminie 13 czerwca – 1 lipca 2022 r.

W 2022 roku budżetowym przewiduje się dofinansować 10 zadań dotyczących wymiany źródeł ciepła przyjaznym środowisku.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-09 12:42

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2022-06-09 12:42
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2022-06-09 12:43
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2022-06-09 12:43
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2022-06-09 12:43

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-09 12:38

Obwieszczenia z dnia 10 czerwca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-10 10:35

Obwieszczenia z dnia 8 czerwca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-09 08:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Romanowska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2022-06-06
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-06-06 13:40

Obwieszczenia z dnia 3 czerwca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-06-03 13:11

Wykaz nieruchomości na terenie Gminy Radomin przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Hys, Referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
   data wytworzenia: 2022-05-30
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2022-05-30 15:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Hys, Referent ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-05-30 14:54

Obwieszczenia z dnia 19 maja 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-19 09:10

Obwieszczenia z dnia 13 maja 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-13 12:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2022-05-11 12:39

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-13 12:28

Zawiadomienie - Obwieszczenie RIG.6220.8.17.2021.2022.MM z dnia 4 maja 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-04 15:29

Decyzja Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 maja 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-04 15:29

Obwieszczenie RIG.6220.8.2021.2022.MM z dnia 4 maja 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-05-04 15:28

Obwieszczenie RGIZ.602.5.2022.KR z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-29 12:29

Obwieszczenie RGIZ.6220.4.2.2022.MM z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-28 08:19

Obwieszczenie RGIZ.6220.4.3.2022.MM z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-28 08:20

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok oraz statystyczna liczba uczniów

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-26 09:07

Obwieszczenie RIG.6220.8.14.2021.2022.MM z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-12 10:42

Zawiadomienie - Obwieszczenie RIG.6220.8.13.2021.2022.MM z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-12 10:39

Obwieszczenie RGIZ.6733.2.3.2022.MM z dnia 6 kwietnia 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-04-06 08:22

Obwieszczenie RGIZ. 6220.2.4.2022. MM z dnia 31 marca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-03-31 14:42

Obwieszczenie RGIZ.6220.2.3.2022.MM z dnia 31 marca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-03-31 14:41

Obwieszczenie RIG.6220.6.13.2021.2022.MM z dnia 23 marca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-03-23 15:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 15:04

Obwieszczenie RIG.6220.6.14.2021.2022.MM z dnia 23 marca 2022 roku

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2022-03-23 15:01
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 15:04

Kwalifikacja Wojskowa