Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin - www.bip.radomin.pl 

 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomin, wstęp na posiedzenie Rady Gminy oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia);

 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wymaga zachowania następujących warunków:

 • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;

 • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

 • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Urząd Gminy Radomin może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji.
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 ze zm.). 
 
Wójt Gminy
(-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-22 11:18
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-28 09:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6441
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-28 09:35:06