Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Kompetencje

Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu,
 2. występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Sekretarza oraz Skarbnika,
 3. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 4. dokonywanie innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd jako pracodawcę,
 5. wydawanie aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie, aktów wykonawczych w odniesieniu do uchwał Rady, przepisów porządkujących wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu oraz aktów o charakterze instrukcyjnym,
 6. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 7. podejmowanie czynności w związku z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 8. pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach bhp i p.poż,
 9. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej określonych odrębnymi przepisami,
 10. nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z opracowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie,
 11. wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Wójta w przepisach szczególnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-15 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9937
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-07-15 12:00:12