Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Kompetencje
Do kompetencji Wójta należy w szczególności:
1)zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu,
2)występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie i odwołanie Sekretarza oraz Skarbnika,
3)ustalanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie
4)dokonywanie innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Urząd jako pracodawcę,
5)wydawanie aktów prawnych na podstawie delegacji zawartych w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie, aktów wykonawczych w odniesieniu do uchwał Rady, przepisów porządkujących wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu oraz aktów o charakterze instrukcyjnym,
6)wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
7)podejmowanie czynności w związku z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
8)pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach bhp i p.poż,
9)wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej określonych odrębnymi przepisami,
10)nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z opracowaniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie,
11)wykonywanie innych zadań i czynności zastrzeżonych dla Wójta w przepisach szczególnych.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-15 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6634
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-07-15 12:00