Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013 roku

Organ prowadzący kontrolę/znak sprawy

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

Temat kontroli

Odpowiedź

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

WFB.III.431.5.2013

Urząd Gminy Radomin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

04.02.2013 - 22.02.2013

Kontrola prawidłowości wykorzystania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji udzielonych z budżetu wojewody oraz pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

SE.1710.1.2.2013

Urząd Zamówień Publicznych

UZP/DKD/KND/20/12

Urząd Gminy Radomin

13.06.2011 – 02.05.2013

Kontrola doraźna zamówienia „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku”

brak odpowiedzi

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

DWJST-WKEFS-795-30-2/2013

Gmina Radomin

10.06.2013 – 13.06.2013

Kontrola realizacji projektu nr 05.02.01-00-051/11 realizowanego w ramach Działania 5.2 POKL

brak zastrzeżeń

Archiwum Państwowe w Toruniu

OAZ.421.42.2013

Urząd Stanu Cywilnego w Radominie

22.11.2013

Kontrola rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym, stanu fizycznego akt, ich kompletności oraz stanu lokalu archiwum

brak zastrzeżeń

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Brodnicy z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu

KZ-091-4/13

Urząd Gminy Radomin

23.07.2013

Kontrola zakładu pracy wyznaczonego do przymowania do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, orzeczonej w zamian nieściąglanej grzywny

brak zastrzeżeń

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-07-03 12:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 14:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7524
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-07-04 12:31:56