Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego

U W A G A !!!

W 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku.

Wójt Gminy Radomin informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego oraz:

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dokumenty można składać osobiście w dniach od 1 do 29 lutego 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (pokój nr 5) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

 

2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.). 

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

 • 160,60 zł (110 l x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,

 • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,

 • 5,84 zł (4 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.

 • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,

 • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,

 • 58,40 zł (40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

 

 

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2023, poz. 1948.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokument wydany przez kierownika ARiMR należy załączyć do wniosku.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Metryka

 • opublikował: Kinga Wydrachowska
  data publikacji: 2024-02-06 13:18

wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Metryka

 • opublikował: Kinga Wydrachowska
  data publikacji: 2024-02-06 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9164
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-06 13:18:06