Odnośniki

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Godziny pracy Urzędu Gminy

 

 

URZĄD GMINY W RADOMINIE

 

 

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach:

 

7.30 – 15.30

 

 

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-03 15:04
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 15:09

 

 

WÓJT GMINY

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH

SKARG I WNIOSKÓW

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH

OD 1000DO 1300 

 

POZOSTALI PRACOWNICY URZĘDU GMINY

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

CODZIENNIE W DNIACH I GODZINACH PRACY URZĘDU

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W SPRAWACH

SKARG I WNIOSKÓW

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH

OD 1000DO 1300 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2013.03.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-28 12:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-29 11:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 07.10.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-07 13:58
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-10-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-07 13:58
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-07 14:00

Plan polowań

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-10-03 09:34
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-10-03 09:32

Wnioski - Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:41
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:42
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:42
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-20 08:42

Obwieszczenie

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-18 08:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 08:51
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-09-18 08:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-18 08:51

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2019 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-21 09:27
 • autor informacji: Łukasz Szyjkowski, Referent ds. geodezji, dróg i gospodarki komunalnej
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-21 09:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-21 09:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 09.08.2019 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-09 12:35
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-08-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-09 12:36
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-09 12:36

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • autor informacji: Marta Mórawska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-07-15 15:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 14:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 02.07.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-07-02 15:24
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-07-02 15:24

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-17 15:27
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 15:27
 • autor informacji: Monika Jarosz - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-17 15:28
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 15:28

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radominie

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-12 15:29
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 15:31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-12 15:30
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 15:31
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-06-12 15:30

Raport o stanie Gminy Radomin

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-30 15:30
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-30 15:31

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-05-29 08:19
 • autor informacji: Łukasz Szyjkowski, Referent ds. geodezji, dróg i gospodarki komunalnej
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-28 11:41

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:10
 • autor informacji: Monika Jarosz - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:11
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 14:11

Obwieszczenie - informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.04.2019 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:07
 • autor informacji: Marta Mórawska, Pomoc administracyjna
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 14:07
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 14:11

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-12 09:49
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-04-12 09:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin w sprawie postępowania o wydanie decyzjii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-12 14:39
 • autor informacji: Monika Jarosz - Kierownik Refearu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-12 14:39
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-12 14:40

Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-14 13:46

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-01-07 14:26
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-01-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-01-07 14:26

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na 2019 rok. W dniu 14 listopada 2018 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na 2019 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 14 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie BIP www.bip.radomin.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie pod adresem Radomin 1a 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie m.kutkowska@radomin.pl i poczty tradycyjnej.

 

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie- pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.kutkowska@radomin.pl

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 15:09

Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 15:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 15:11

Roczny program współpracy na 2019 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 15:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-14 15:11

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-31 08:51
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2018-10-31 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-31 08:57

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Radomin, 10.07.2018 r.

Wójt Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG.6220.4.11.2018.JZ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85, ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

 

informuję

 

iż na wniosek Pana Karola Bejgier w dniu 10.07.2018 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Radomin, znak: RIG.6220.4.10.2018.JZ dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa obory wolnostojącej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą do 143,5 DJP na działce o nr geod. 13, obręb Wilczewo, gmina Radomin.”

 

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7.30 do 15.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 11.07.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski

 

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-07-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-12 12:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 12:26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 14:15
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-23 14:15

Wykaz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-17 11:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-17 11:06

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem i Przedszkola Publicznego w Radominie

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-04-30 11:49
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-04-30 11:52

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:35
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 10:40

Obwieszczenie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:38
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-23 10:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 10:39

Obwieszczenie - Ogłoszenie , Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-30 09:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-30 09:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-30 09:39

Obwieszczenie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-09 14:25
 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2018-03-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-09 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-09 14:28

Informacja o wywieszeniu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.

 

1. Przedmiot najmu: lokal użytkowy wraz z łazienką, wchodzący w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, znajdujący się w budynku nr 1, położonym w miejscowości Radomin, działka nr 176/1, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą KW TO1G/00011365/4.

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w dniu 05.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

 

 

Radomin, dnia 05.03.2018 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-03-05 14:08

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2018 roku

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-02-27 18:11
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-02-27 18:11

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-10-31 14:27
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-10-31 14:27

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Radomin, 23.10.2017 r.

Wójt Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG. 6220.5.7.2017.JZ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85, ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

 

informuję

 

iż na wniosek Pana Przemysława Borkowicza w dniu 18.10.2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Radomin, znak: RIG. 6220.5.6.2017.JZ dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni tuczu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 44/2 w miejscowości Dulsk, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”.

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7.30 do 15.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 23.10.2017 r.

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                                      /-/ inż. Piotr Wolski

 

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-10-23 10:25

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Radomin, 21.09.2017 r.

Wójt Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG. 6220.9.16.2016.2017.JZ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85, ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

 

informuję

 

iż na wniosek Pana Piotra Cieślik w dniu 14.09.2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Radomin, znak: RIG. 6220.9.15.2016.2017.JZ dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni o łącznej obsadzie tuczników do 150 DJP na działkach o nr ewid. 364 i 365 w miejscowości Dulsk, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”.

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7.30 do 15.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 21.09.2017 r.

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski

 

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-09-22 12:11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radomin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG.6733.3.6.2017.JZ

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Radomin

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 12.07.2017r. została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego nr 1/2017 dla inwestycji, polegającej na „Zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Publicznego Gimnazjum w Radominie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole, na części działki nr 61/1, obręb Radomin, gmina Radomin” dla inwestora:

 

Gmina Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

Z uwagi na powyższe, na mocy przepisu art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję o prawie stron do zapoznania się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Radomin, w pokoju nr 7.

 

Radomin, dnia 12.07.2017 r.

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski

 

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-07-13 08:13

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizcyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 12:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 12:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 13:16

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-04-27 13:54
 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2017-04-27 13:55

WÓJT GMINY RADOMIN Radomin 1a, 87-404 Radomin podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ w sprawie: ogłoszenia wykazu części nieruchmości (teren) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu części nieruchmości (teren) przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony

 

 

Przedmiot dzierżawy: część nieruchomości (teren) o pow. 294 m2, stanowiąca działkę nr 137/6, położoną w miejscowości Radomin, wchodzącą w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00011038/3.

 

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w dzierżawę został wywieszony w dniu 08.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 11:55

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

 

Wykaz lokali użytkowych stanowiących

własność Gminy Radomin

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

1. Oznaczenie geodezyjne

Budynek garażowy o wymiarach 5,9 m x 6,07 m , na nieruchomości obejmującej działkę nr 137/6, o pow. całkowitej 1,01 ha obręb Radomin, gmina Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00011038/3

2. Stan własności

Budynek garażowy stanowi mienie komunalne Gminy Radomin

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Radominie, zabudowana budynkami gospodarczymi, garażowymi i budynkiem biurowym

Do oddania w najem zostaje przeznaczony 1budynek garażowy

1). budynek garażowy o powierzchni 35,8 m2

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy Radomin, zmienionym w dniu 8 lipca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin” działka położona jest częściowo w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji, w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy produkcyjno - usługowej z dopuszczeniem przekształceń i uzupełnień funkcjami wzajemnie kolidującymi.

Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

5. Informacja o przeznaczeniu

Budynek garażowy przeznaczony do oddania w najem na czas określony.

6. Wysokość stawki czynszu najmu

1). lokal – 179 zł/ m-c + VAT,

 

7. Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), wykaz wywieszono dnia 30.06.2016 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 10:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 10:49
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radomin
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone zostały informacje publiczne dotyczące działalności samorządu gminnego - o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działania i kompetencjach, o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, o majątku, którym samorząd dysponuje oraz zasadach funkcjonowania.
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2004-01-07 14:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-14 10:32

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

Wykaz lokali użytkowych stanowiących

własność Gminy Radomin

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

1. Oznaczenie geodezyjne

2 lokale użytkowe oraz łazienka znajdujące się w budynku komunalnym nr 1, na nieruchomości obejmującej działkę nr 176/1, o pow. całkowitej 0,1622 ha, obręb Radomin, gmina Radomin, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00011365/4

2. Stan własności

2 lokale użytkowe oraz łazienka stanowią mienie komunalne Gminy Radomin

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Radominie, zabudowana budynkiem wolno stojącym, podpiwniczonym, użytkowym.

Do oddania w najem zostają przeznaczone 2 lokale użytkowe w/w budynku:

1). lokal o powierzchni 49,33 m2 oraz łazienka o powierzchni 1,06 m2

2). lokal o powierzchni 3,00 m2

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy Radomin, zmienionym w dniu 8 lipca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin” działka położona jest w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

5. Informacja o przeznaczeniu

Lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem na czas określony.

6. Wysokość stawki czynszu najmu

1). lokal – 251,95 zł /m-c + VAT

2) lokal – 15 zł/ m-c + VAT,

7. Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15-ego dnia każdego miesiąca

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), wykaz wywieszono dnia 29.04.2016

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-02 10:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-02 10:43

INFORMACJĘ o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas określony.

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych

przeznaczonych do oddania w najem na czas określony.

 

 

1. Przedmiot najmu: 1 lokal użytkowy wraz z łazienką wchodzący w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, znajdujący się w budynku nr 1, położonym miejscowości Radomin, działka nr 176/1.

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu, został wywieszony w dniu 19.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2016.04.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-22 11:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-22 11:17

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na 2015 r. Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2016.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-29 11:12

WÓJT GMINY RADOMIN Radomin 1a, 87-404 Radomin podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego oraz lokalu gospodarczego, stanowiących własność Gminy Radomin przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

 

 

1. Przedmiot najmu: 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Radomin wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnica oraz lokal gospodarczy-piwnica stanowiący własność Gminy Radomin, położone w miejscowości Szafarnia, numer budynku 2a, działka nr 106/7, dla których Sąd Rejonowy w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą TO1G/00025641/4

 

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w dniu 03.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

 

Radomin, dnia 03.02.2016 r.

 

 

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-08 14:12

Załączniki dla organizacji pozarządowych

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-18 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-18 10:32

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

            Uprzejmie informuję, że w dniu 19 listopada 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne do projektu Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Konsultacje społeczne projektu Programu zostały przeprowadzone w terminie od dnia 5 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r., zgodnie Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

            Informacja o możliwości uczestniczenia w konsultacjach oraz projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radominie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie.

            W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie miały możliwość składania wniosków i uwag do przedłożonego projektu Programu na „Formularzu konsultacji”.

            W ramach konsultacji społecznych organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu Programu. W związku z powyższym niniejsze sprawozdanie nie zawiera zestawienia uwag i wniosków, o których mowa w Zarządzeniu Nr 70/2015 Wójta Gminy Radomin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.


 

 • autor informacji: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2015.12.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-02 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-02 09:25

Informacja dla organizacji pozarządowych

 

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) na 2016 rok. W dniu 5 listopada 2015 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy na 2016 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 5 listopada 2015 r. do 19 listopada 2015 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie Radomin 1a 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie ugradomin@poczta.onet.pl i poczty tradycyjnej.

 

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2015 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie- pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 97-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugradomin@poczta.onet.pl

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 09:12

Załączniki dla organizacji pozarządowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 09:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-06 09:16

Dożywianie dzieci w szkołach

 

Dożywianie dzieci w szkołach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że osoby zainteresowane dożywianiem dzieci w szkołach mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka w celu ubiegania się o tą pomoc.

Pomoc w formie dożywiania dzieci przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 684,00 zł na osobę.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania do wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty/emerytury, oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

 2. aktualny nakaz podatkowy za 2015 r. lub zaświadczenie o pow. posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie pod numerem tel. 533 308 763

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-12 15:12

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Radomin informuje, że Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz zbiór aktów prawa miejscowego w wersji elektronicznej jest udostępniony do powszechnego wglądu w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.30- 15.30 na pierwszym piętrze Urzędu Gminy – korytarz.

Informuję, że istnieje możliwość pobrania aktów prawnych w wersji elektronicznej i ich wydruku.

Poniżej Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Radomin z dnia 15 października 2012 r.  w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, w tym aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2012.11.21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-21 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-21 14:30

INFORMACJA

Obiekt sportowy "Orlik 2012" w Radominie udostępniony jest w następujących dniach:

1) poniedziałek - od godz. 1200 do godz. 1700

2) wtorek - od godz. 1400 do godz. 2000

3) środa - od godz. 1400 do godz. 2000

4) czwartek - od godz. 1400 do godz. 2000

5) piątek - od godz. 1100 do godz. 2000

6) sobota - od godz. 1200 do godz. 2000

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 obiekt zarezerwowany jest na zajęcia prowadzone przez szkoły.

Opiekunem obiektu jest Pan Sławomir Rożek, nr. tel 797 189 920.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert
  data wytworzenia: 2011.05.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-11-05 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-05 07:43

Opis strony

redaguje:Katarzyna Szpejankowska,Sekretariat, Urząd Gminy Radomin 87-404 Radomin, tel/fax 56683 75 22, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, k.szpejankowska@radomin.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 312568
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-07 14:00

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1907936
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl