Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Radomin, dnia 09 lutego 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. zaproszenia do składania ofert na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuję, że w związku z naborem na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2023 r. , wpłynęły 3 oferty, w tym jedna, która niespełniała wymogów.

W związku z powyższym wyłoniono następujących wykonawców:

 1. Pani Sylwia Stogowska – pedagog

 2. Pani Agata Bartłomiejus– pedagog

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Kandydatki spełniały kryteria uwzględnione w zapytaniu ofertowym, które odpowiadają wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

Zarówno Pani Sylwia Stogowska jak i Pani Agata Bartłomiejus posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy, a także wieloletni staż i doświadczenie do pracy na wyżej wymienionych stanowiskach.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-09 11:24

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-01 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   data wytworzenia: 2023-02-01
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-01 11:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   data wytworzenia: 2023-02-01
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-01 11:37
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   data wytworzenia: 2023-02-01
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-01 11:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-01 11:34

Informacja o wynikach naboru

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   data wytworzenia: 2023-02-01
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-02-01 11:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Rożek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2023-02-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-02-01 11:28

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Radomin, dnia 28 grudnia 2021 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. zaproszenia do składania ofert na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2022 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuję, że w związku z naborem na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2022 r. , wpłynęły 2 oferty, w tym jedna na stanowisko logopedy oraz jedna na stanowisko rehabilitanta. Obie oferty spełniały wymogi zamawiającego.

 

W związku z powyższym wyłoniono następujących wykonawców:

 

 1. Pani Małgorzata Kowalska – Szałek – logopeda

 2. Pani Agnieszka Sawicka Gabinet Fizjoterapii Kinezis– rehabilitant

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

Kandydatki spełniały kryteria uwzględnione w zapytaniu ofertowym, które odpowiadają wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

 

Zarówno Pani Małgorzata Kowalska - Szałek jak i Pani Agnieszka Sawicka posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy, a także wieloletni staż i doświadczenie do pracy na wyżej wymienionych stanowiskach.

 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

 

 

 

 

Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-12-28 14:07
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 14:08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Radomin, dnia 16 grudnia 2021 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2022 r.

 

 

 1. Nazwa zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2022 r.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1 A

87-404 Radomin

NIP 878-16-15-952

REGON 341415808

e-mail: gops@radomin.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla dziecka wg zaleceń lekarskich w specjalizacjach :

 1. logopeda

 2. rehabilitant

 

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia

 

 1. Wymagane kwalifikacje: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

 

2. Kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi się legitymować co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w trakcie studiów.

 

3. Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt1 lit. A, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z pózn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- gotowość do pracy w miejscu zamieszkania klienta,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- odporność na trudne sytuacje i stres,

- dyspozycyjność,

- posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej.

 

 1. Ogólny zakres wykonywania czynności

 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

 

2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

 

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

 

1. CV i list motywacyjny, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonymi wzorami.

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dokument potwierdzający przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w cenę należy wliczyć koszt dojazdu)

7. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych

 

 1. Forma i termin składania ofert:

 

1. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. (czwartek) do
godz. 15.30
w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie, pok nr 1

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 27 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie

3. Oferta powinna być zapakowana w kopertę, oznaczona: „OFERTA na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2022 r.”

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

1. Oferty nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych będą odrzucone

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i ustali termin spotkania w celu podpisania umowy.

4. Szczegółowe informacje udzieli :

Ilona Wiśniewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie

tel. 56 683 75 22

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-12-16 14:52
 • zmodyfikował: Katarzyna Szpejankowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 15:10

Załączniki do oferty z dnia 16 grudnia 2021 roku:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2021-12-16 15:07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Radomin, dnia 3 marca 2020 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. przedłużenia terminu naboru na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuję, że w związku z przedłużeniem terminu naborem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Radomin, wpłynęły 2 oferty, w tym jedna na stanowisko specjalisty w zakresie integracji sensorycznej oraz jedna na stanowisko terapeuty behawioralnego. Oferty te nie spełniały wymogów zamawiającego tj. nie zawierały dokumentów potwierdzających staż pracy zgodnych z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz 1598 ze zm.).

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

 

 

 

 

Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2020-03-03 12:08

Zapytanie ofertowe - przedłużenie terminu SUO

Wyniki naboru

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
   data publikacji: 2020-01-16 08:07

Zaproszenie do składania ofert

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-12-23 14:16

Sparwozdania roczne (za rok 2018)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2019-03-18 08:05

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego o „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.”

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez socjoterapeutę, obsługiwanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r., została zatrudniona
Pani Małgorzata Wołk zamieszkała w Kowalewie Pomorskim.
 

 

Uzasadnienie dokonania wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Panią Małgorzatę Wołk, która spełniła kryteria uwzględnione w zapytaniu ofertowym. Pani Małgorzata ukończyła min. wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym specjalnym, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz liczne kursy dokształcające i przygotowujące do zawodu. Ponadto Pani Małgorzata Wołk posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy, a także wieloletni staż i doświadczenie do pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

 

 

 

 

Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

 

Radomin, dnia 28 lutego 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-04 12:45

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

Radomin, dnia 4 marca 2019 r.

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.

 

 

 1. Nazwa zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1 A

87-404 Radomin

NIP 878-16-15-952

REGON 341415808

e-mail: gops@radomin.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla dziecka wg zaleceń lekarskich w specjalizacjach :

1. psycholog – około 2 godzin tygodniowo

 

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia

 

 1. Wymagane kwalifikacje: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

 

2. Kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi się legitymować co najmniej rocznym stażem w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w trakcie studiów.

 

3. Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt1 lit. A, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z pózn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- gotowość do pracy w miejscu zamieszkania klienta,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- odporność na trudne sytuacje i stres,

- dyspozycyjność,

- posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej.

 

 1. Ogólny zakres wykonywania czynności

 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

 

2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

 

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

 

1. CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu składania ofert (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. Dokument potwierdzający co najmniej roczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dokument potwierdzający przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w cenę należy wliczyć koszt dojazdu)

7. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych

 

 1. Forma i termin składania ofert:

 

1. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 19 marca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.30
w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie, pok nr 1

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Radominie

3. Oferta powinna być zapakowana w kopertę, oznaczona: „OFERTA na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.”

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

1. Oferty nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych będą odrzucone

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i ustali termin spotkania w celu podpisania umowy.

4. Szczegółowe informacje udzieli :

Ilona Wiśniewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie

tel. 56 683 75 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zaproszenia do składania ofert z dnia 4 marca 2019 r.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

 1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: …..................................................

Siedziba: …...............................................

nr telefonu: …............................................

Numer REGON: …....................................

Numer NIP: …............................................

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1 A

87-404 Radomin

NIP 878-16-15-952

REGON 341415808

e-mail: gops@radomin.

 1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia 14.06.2018 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oświadczam, że posiadam wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 2005 r. nr 189 poz.1598) i składam ofertę następującej treści (wypełnić właściwy punkt):

a) oferuję wykonanie usług opiekuńczych przez psychologa w cenie brutto ….......................zł za

1 godzinę (60 minut) (słownie: ….....................................................................................)

 1. Oświadczam, że

- jestem w stanie wykonać …...............(słownie:...........................) godzin specjalistycznych usług opiekuńczych tygodniowo

- powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy, bez względu na ilość godzin objętych przedmiotem zamówienia.

 1. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

 2. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

 3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

 

 

 

 

..........................................................................

data oraz podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do zaproszenia do składania ofert z dnia 4 marca 2019 r.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej zgodnie z art.233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. 2017 r poz 2204 z pózn. zm.) za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. nr 189 poz. 1598 z pózn. zm.) posiadam przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;

 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

 

 

 

 

 

............................................................

Data i podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego

Kto składając składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-04 12:49

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Radomin, dnia 11 lutego 2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.

 

 

 1. Nazwa zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1 A

87-404 Radomin

NIP 878-16-15-952

REGON 341415808

e-mail: gops@radomin.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla dziecka wg zaleceń lekarskich w specjalizacjach :

 1. psycholog – 2 godziny tygodniowo

 2. socjoterapeuta – 2 godziny tygodniowo

 

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia

 

 1. Wymagane kwalifikacje: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

 

2. Kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi się legitymować co najmniej rocznym stażem w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w trakcie studiów.

 

3. Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt1 lit. A, Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z pózn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- gotowość do pracy w miejscu zamieszkania klienta,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- odporność na trudne sytuacje i stres,

- dyspozycyjność,

- posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej.

 

 1. Ogólny zakres wykonywania czynności

 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

 

2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

 

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

 

1. CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu składania ofert (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. Dokument potwierdzający co najmniej roczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dokument potwierdzający przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w cenę należy wliczyć koszt dojazdu)

7. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 189, poz. 1598 ze zm.)

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych

 

 1. Forma i termin składania ofert:

 

1. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) do
godz. 15.30
w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie, pok nr 1

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Radominie

3. Oferta powinna być zapakowana w kopertę, oznaczona: „OFERTA na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2019 r.”

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

1. Oferty nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych będą odrzucone

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i ustali termin spotkania w celu podpisania umowy.

4. Szczegółowe informacje udzieli :

Ilona Wiśniewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie

tel. 56 683 75 22

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-11 12:18

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-11 12:40

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

 

Informacja dotyczy oferty Nr 1/2017 z dnia 10.05.2017 r.

 

Nazwa stanowiska pracy Asystent rodziny.

 

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy, ze względu na brak ofert, nie zatrudniono pracownika.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-21 14:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-21 14:37

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Radomin, 15.05.2017 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Radominie

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania ofertowego o „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.”

 

 

 

1. Informuję, że wyniku naboru na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.” wyłoniono następujących Wykonawców na poszczególne usługi:

 1. Pani Magdalena Gietka – pedagog

 2. Pani Agnieszka Sawicka – fizjoterapeuta

 

 1. Uzasadnienie wyboru: Kandydatki spełniały kryteria uwzględnione w zapytaniu ofertowym oraz oferowały najniższą cenę za 1 godzinę świadczonej usługi.

 2. Ponadto informuję, że nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie usługi przez logopedę, w związku z tym nie wyłoniono Wykonawcy.

 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

 

 

 

 

Przewodniczący komisji Rekrutacyjnej

10.05.2017 r. Ilona Wiśniewska

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 14:52

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1a,

87-404 Radominie

 

Określenie stanowiska urzędniczego: Asystent rodziny

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697
z późn. zm.), posiada:

1) wykształcenie:

 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
  z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 • średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej
  3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

2) nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

4) nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

5) obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;

2) obsługa komputera;

3) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

4) umiejętność pracy w zespole;

5) odporność na stres;

6) odpowiedzialność;

7) asertywność;

8) rzetelność, systematyczność;

9) komunikatywność i otwartość;

10) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

1) opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej;

9) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

10) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

11) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

12) prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną;

13) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

14) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

15) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

16) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

17) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.

 

4. WARUNKI PRACY:

 

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres od czerwca do grudnia 2017 roku;

3) praca z rodzinami na terenie gminy Radomin;

4) pakiet socjalny.

 

5. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

W miesiącu kwietniu 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1) list motywacyjny;

2) CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy);

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż;

4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Asystent rodziny;

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

 

 

 

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i list motywacyjny niepodpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata luz zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Asystent rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1a

87-404 Radominie

 

w terminie do dnia 22.05.2017 r. do godz. 1000.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiącu od opublikowania informacji o wynikach naboru.

Zastrzegam sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radominie

(-) Ilona Wiśniewska

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-10 12:54

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Radomin, 08.05.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

określone w zaproszeniu do składania ofert na świadczenie

Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.

z dnia 19.04.2017 r.

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji wyłoniono następujących Wykonawców na poszczególne usługi:

 1. Pani Magdalena Gietka – psycholog/pedagog

 2. Magdalena Zuziak – psycholog/pedagog

 3. Agnieszka Sawicka – rehabilitant ruchowy

 

Dziękujemy za zainteresowanie i złożenie ofert. Tym samym informuję, że dnia 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w GOPS w Radominie odbędzie się spotkanie z potencjalnymi kandydatami na świadczenie Specjalistycznych usług Opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Ponadto informuję, że Zamawiający będzie kontaktował się w pierwszej kolejności z osobami, które zaproponowały najniższą cenę za usługę.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-09 09:32

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

Radomin, 27.04.2017 r.

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.

 

do dnia 04 maja 2017 roku

 

 

 1. Nazwa zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.”

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1 A

87-404 Radomin

NIP 878-16-15-952

REGON 341415808

e-mail: gops@radomin.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla rocznego dziecka wg zaleceń lekarskich w specjalizacjach :

 

1. logopeda – około 3 godzin tygodniowo

 

 

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia

 

 1. Wymagane kwalifikacje: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi specjalistyczne.

 

2. Kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych musi się legitymować co najmniej rocznym stażem w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w trakcie studiów.

 

3. Osoby świadczące usługi o których mowa w § 2 pkt1 lit. A, Rozporządzenia ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.( Dz. U Nr 189 poz. 1597 z późn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- gotowość do pracy w miejscu zamieszkania klienta,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- odporność na trudne sytuacje i stres,

- dyspozycyjność,

- posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej.

 

 1. Ogólny zakres wykonywania czynności

 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

2. pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia

 

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać:

 

1. CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu składania ofert (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 ze zm.”

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. Dokument potwierdzający co najmniej roczny staż w jednej z następujących instytucji: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Dokument potwierdzający przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w cenę należy wliczyć koszt dojazdu)

7. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych

 

 

 1. Forma i termin składania ofert:

 

1. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 04 maja 2017r. (czwartek) do godz. 15.30 w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie, pok nr 6

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Radominie

3. Oferta powinna być zapakowana w kopertę, oznaczona: „OFERTA na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.”

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

1. Oferty nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych będą odrzucone

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i ustali termin spotkania w celu podpisania umowy.

4. Szczegółowe informacje udzieli :

Ilona Wiśniewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie

tel. 56 683 75 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zaproszenia do składania ofert z dnia 27.04.2017 r.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

 1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: …..................................................

Siedziba: …...............................................

nr telefonu: …............................................

Numer REGON: …....................................

Numer NIP: …............................................

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Radominie

Radomin 1 A

87-404 Radomin

NIP 878-16-15-952

REGON 341415808

e-mail: gops@radomin.

 1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert z dnia 27.04.2017 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oświadczam, że posiadam wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Z dnia 30 września 2005 r.) i składam ofertę następującej treści (wypełnić właściwy punkt):

a) oferuję wykonanie usług opiekuńczych przez logopedę w cenie brutto ….......................zł za 1 godzinę (60 minut) (słownie: ….....................................................................................)

 

 1. Oświadczam, że

- jestem w stanie wykonać …...............(słownie:...........................) godzin specjalistycznych usług opiekuńczych tygodniowo

- powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy, bez względu na ilość godzin objętych przedmiotem zamówienia.

 1. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

 2. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z relaizacją przedmiotu zamówienia

 3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

 

 

 

 

…..........................................................................

data oraz podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do zaproszenia do składania ofert z dnia 27.04.2017 r.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej zgodnie z art.233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. 2016 r poz 1137 z pózn. zm.) za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r. nr 189 poz. 1597 z pózn. zm.) posiadam przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;

 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

 

 

 

 

 

…............................................................

Data i podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego

Kto składając składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 15:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie w 2017 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
   data wytworzenia: 2017-04-20
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2017-04-20 11:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radominie
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2017-04-20 11:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18948
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-09 11:24:38