Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Wyniki wyborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-29 13:28

Informacja o rzpoczęciu pracy obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-10-20 17:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-20 16:58

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w dniu poprzedzającym wybory i w dniu głosowania

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-10-17 09:32
  • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   ostatnia modyfikacja: 2018-10-17 09:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-17 08:00

Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych i pełnionych funkcjach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-12 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-07 19:19

Uchwała nr 10/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Radominie z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Radomin

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-10-08 09:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-05 18:40
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-05 18:41

Informacja dotycząca sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania - termin składania wniosków upływa 12 października 2018 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-10-05 19:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-05 19:08

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm./, Wójt Gminy Radomin informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w Wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku  województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 21 października  2018r.,  jest udostępniony do wglądu w  Urzędzie Gminy Radomin, pokój nr 12, w dniach od 1 października 2018. do 15 października 2018r. w godzinach  od 8.00 do 15.00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

                                                  

                                                                                             Wójt  Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 1 października 2018 r.

                                                   

                                                                                       

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-02
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-02 08:16

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radominie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radomin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-10-01 16:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-10-01
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-10-01 16:26
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-01 16:26

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Radominie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Radomin zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-09-28 10:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-28 10:45

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2018-10-10
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-10-10 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-28 12:57
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-10 13:20

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radominie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-09-27 14:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-27 14:29

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Toruniu I

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Radomin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I informuje, co następuje:

 

§ 1. W dniu 27 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radomin (pokój nr 9) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

1) ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 3 w Płonnem

2) ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 2 w Dulsku

- Nr 3 w Płonnem

- Nr 4 w Radominie

§ 2. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Toruniu I

(-) Kazimierz Klugiewicz

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-24 10:51
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 10:52

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-21 09:40

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radominie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-09-18 13:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-18 13:54

Skład i harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radominie

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-09-12 21:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-12 21:42

Postanowienie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Radominie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-12 09:06

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Do dnia 21 września 2018 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Radomin (7:30 – 15:30)  w pok. 9 (I piętro – wejście przez sekretariat) Pełnomocnicy zarejestrowanych Komitetów Wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych za dzień 21 października 2018 roku.

Ewa Drawert

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. wyborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-09-06 12:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-08-27 09:11
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-27 09:03

WYKAZ

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wójt Gminy Radomin na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych według sołectw w Gminie Radomin:

 1. Bocheniec - tablica ogłoszeń,
 2. Dulsk - tablica ogłoszeń,
 3. Gaj - tablica ogłoszeń,
 4. Jakubkowo - tablica ogłoszeń,
 5. Kamionka - tablica ogłoszeń,
 6. Łubki - tablica ogłoszeń,
 7. Piórkowo - tablica ogłoszeń,
 8. Płonko - tablica ogłoszeń,
 9. Płonne - tablica ogłoszeń,
 10. Radomin - tablice ogłoszeń,
 11. Rętwiny - tablica ogłoszeń,
 12. Rodzone - tablica ogłoszeń,
 13. Szafarnia - tablica ogłoszeń,
 14. Szczutowo - tablica ogłoszeń,
 15. Wilczewko - tablica ogłoszeń,
 16. Wilczewo - tablica ogłoszeń.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-08-22 08:05
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-22 08:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-08-17 08:02

Uchwała w sprawie obwodów głosowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-04-24 14:25

Uchwała w sprawie okręgów wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-03-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-03-30 11:22

Konsultacje w sprawie podziału Gminy Radomin na okręgi wyborcze

Wójt Gminy Radomin informuje, że w dniach od 8 marca 2018 r. do 22 marca 2018 r. prowadzone są konsultacje w sprawie podziału Gminy Radomin na okręgi wyborcze.

Obowiązek dokonania ponownego podziału gmin na okręgi wyborcze wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)

Zgodnie z art. 419 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, dokonuje w formie uchwały, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu  i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½.

Przy ustalaniu podziału należy uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze.

Przy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady, że w gminie na terenie wiejskim okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Co do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej i części innej jednostki pomocniczej gminy, jak również niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych.

Uwagi i wnioski do przedłożonego projektu podziału Gminy Radomin okręgi wyborcze zgłaszać można w okresie od 8 marca 2018 r. do 22 marca 2018 r.  w godzinach 7.30 – 15.30 na piśmie w Sekretariacie Urzędu Gminy Radomin. Informacje ustne udzielane są w wymienionym terminie  i godzinach w pokoju Nr 9 lub pod numerem telefonu 56 6837522 wew. 18.

Radomin, dnia 8 marca 2018 r.

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-03-08 08:17
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 08:18

Metryka

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-03-08 08:17

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. - liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018 - 2023

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-02-08 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-02-08 15:03

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. - liczba radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018 - 2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2018-02-08 15:03
  • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   ostatnia modyfikacja: 2018-02-08 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2018-02-08 15:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21357
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-29 13:28:43