Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść strony

 

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

1. Przedmiot sprzedaży: 6 lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym komunalnym Nr 35 w Radominie, z udziałem w gruncie działki Nr 137/17 o pow. całkowitej 0,1444 ha, dla której jest prowadzona KW nr 11038.

 

Pierwszeństwo w nabywaniu wymienionych lokali, przysługuje ich dotychczasowym najemcom.

 

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, został wywieszony w dniu 19.09.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 19.09.2013 r.

 • autor informacji: Barbara Boniecka
  data wytworzenia: 2013.09.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-19 14:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-19 14:44

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

                          Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63/2013                 Wójta Gminy Radomin

                                                                                 z dnia 06 listopada 2013 r.

 

 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów

Powierzchnia w ha

Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Obręb

1

TO1G/00004574/0

65/10

Radomin

0.0494

Radomin. Nieruchomość jest zlokalizowana w centralnej strefie, zwartej zabudowy wsi Radomin. Teren działki jest utwardzony.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin działka położona jest w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo- usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń i uzupełnień.

30 000 zł

+ 23% podatek VAT

Cena brutto:

36 900 zł1

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651) proszone są o złożenie wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Gminy w Radominie.

 • autor informacji: Barbara Boniecka
  data wytworzenia: 2013.11.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-06 12:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-22 15:07

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

RIG.7125.3.4.2013

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający następujące informacje o nieruchomości:

1. Nieruchomość: Lokal mieszkalny mieszczący się w budynku komunalnym położonym w miejscowości Szafarnia 2a, 87-404 Radomin

Przedmiot sprzedaży: 1 lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym komunalnym Nr 2a w Szafarni, gmina Radomin z udziałem w gruncie działki Nr 106/7 o pow. całkowitej 0,0833 ha KW 13305.

Cena każdego lokalu ustalona jest wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

1). Lokal Nr 1 – mieszkalny o pow. 51,30 m 2 + 1 pomieszczenie przynależne o pow. 12,41 m 2 + 2 pomieszczenie przynależne o pow. 11,83 m 2

 

Udział 7554/26664 – CENA 34 .700 zł

 

Na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.) pierwszeństwo w nabywaniu wymienionych lokali, przysługuje ich dotychczasowym najemcom.

 

Opis nieruchomości:

Działka gruntu, na którym znajduje się budynek z lokalem przeznaczonym do sprzedaży, położona jest w terenie zabudowy miejscowości Szafarnia i przeznaczona jest na cele mieszkalne.

Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy Radomin, zmienionym w dniu 8 lipca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin” działka położona jest w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Radomin, dnia 08.11.2013 r.

 • autor informacji: Barbara Boniecka
  data wytworzenia: 2013.11.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 11:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

RIG.7125.4.1.2013

WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający następujące informacje o nieruchomości:

1. Nieruchomość: Lokal mieszkalny mieszczący się w budynku położonym w miejscowości Szafarnia 2, 87-404 Radomin

Przedmiot sprzedaży: 1 lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym Nr 2 w Szafarni, gmina Radomin z udziałem w gruncie działki Nr 106/3 o pow. całkowitej 0,2303 ha KW 13305.

Cena każdego lokalu ustalona jest wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

1). Lokal Nr 6 – mieszkalny o pow. 13,20 m 2

 

Udział 2185/36689 – CENA 5 .700 zł

Na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.) pierwszeństwo w nabywaniu wymienionych lokali, przysługuje ich dotychczasowym najemcom.

 

Opis nieruchomości:

Działka gruntu, na którym znajduje się budynek z lokalem przeznaczonym do sprzedaży, położona jest w terenie zabudowy miejscowości Szafarnia i przeznaczona jest na cele mieszkalne.

Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy Radomin, zmienionym w dniu 8 lipca 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin” działka położona jest w terenach zabudowy i kontynuacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Radomin, dnia 25.11.2013 r.

 

 

 • autor informacji: Barbara Boniecka - Podinspektor ds. inwestycji, nieruchomości i geodezji
  data wytworzenia: 2013.11.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-27 15:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2664
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-11-27 15:07

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1392289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 10:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl