Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Radomin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-14
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-10-14 08:08

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Szpejankowska
  data publikacji: 2023-10-13 14:09

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu głosowania wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowym, tj. w dniu 15 października 2023 r.

w Gminie Radomin

 

Autobus będzie zatrzymywał się na przystankach komunikacji transportu publicznego.Po oddaniu głosu wyborca będzie miał możliwość transportu powrotnego.

I KURS

Nr obwodu głosowania

Siedziba obwodu

Miejscowości (przystanki)

Godziny odjazdu autobusu

1

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie, Radomin 1

Radomin (aleja bukowa

8:05

Radomin (Bachórz)

8:15

4

Szkoła Podstawowa  w Radominie, Radomin 21

Gaj

8:50

Piórkowo

8:55

Wilczewko

9:00

6

Świetlica wiejska w Rętwinach, Rętwiny 38a

Rętwiny-Bogumiłki

10:25

3

Szkoła Podstawowa  w Płonnem, Płonne 69

Szczutowo

11:10

Jakubkowo

11:14

Łubki

11:17

Płonne-Plebanka

11:20

Rodzone

11:30

Płonne

11:40

Bocheniec

11:50

5

Świetlica wiejska w Szafarni, Szafarnia 3a

Szafarnia-Pólka

12:00

3

Szkoła Podstawowa  w Płonnem, Płonne 69

Płonko

12:10

2

Filia Szkoły Podstawowej, Dulsk 28a

Kamionka

13:00

Wilczewo

13:02

Dulsk-Spiczyny

13:07

Dulsk-Frankowo

13:15

Dulsk

13:20

II KURS

Nr obwodu głosowania

Siedziba obwodu

Miejscowości (przystanki)

Godziny odjazdu autobusu

1

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie, Radomin 1

Radomin (aleja bukowa

14:05

Radomin (Bachórz)

14:15

4

Szkoła Podstawowa w Radominie, Radomin 21

Gaj

14:50

Piórkowo

14:55

Wilczewko

15:00

6

Świetlica wiejska w Rętwinach, Rętwiny 38a

Rętwiny-Bogumiłki

16:25

3

Szkoła Podstawowa w Płonnem, Płonne 69

Szczutowo

17:10

Jakubkowo

17:14

Łubki

17:17

Płonne-Plebanka

17:20

Rodzone

17:30

Płonne

17:40

Bocheniec

17:50

5

Świetlica wiejska w Szafarni, Szafarnia 3a

Szafarnia-Pólka

18:00

3

Szkoła Podstawowa w Płonnem, Płonne 69

Płonko

18:10

2

Filia Szkoły Podstawowej, Dulsk 28a

Kamionka

19:00

Wilczewo

19:02

Dulsk-Spiczyny

19:07

Dulsk-Frankowo

19:15

Dulsk

19:20

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-10-05 14:01

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-10-04 14:42

Składy obwodowych komisji wyborczych z pełnionymi funkcjami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-28
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-09-28 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-09-25 12:44

Transport na wybory dla osób niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej 60 lat

Wójt Gminy Radomin informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z poniższych form:

pisemnie: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1A, 87-404 Radomin

ustnie: Sekretariat Urzędu Gminy Radomin, nr tel. 566837522

w formie elektronicznej: e-mail: sekretarz@radomin.pl, ePUAP: skrytka 1w5vb1dg8o

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-09-19 09:06

formularz zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu na wybory

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2023-09-19
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-09-19 09:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-09-19 09:06

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 września 2023 r. o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2023-09-18
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-09-18 08:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-18
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-09-18 08:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 8 września 2023 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2023-09-12
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-09-12 10:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-09-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-09-12 10:39

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-08-21 09:59

WYKAZ

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wójt Gminy Radomin na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych według sołectw w Gminie Radomin:

 1. Bocheniec - tablica ogłoszeń,
 2. Dulsk - tablica ogłoszeń,
 3. Gaj - tablica ogłoszeń,
 4. Jakubkowo - tablica ogłoszeń,
 5. Kamionka - tablica ogłoszeń,
 6. Łubki - tablica ogłoszeń,
 7. Piórkowo - tablica ogłoszeń,
 8. Płonko - tablica ogłoszeń,
 9. Płonne - tablica ogłoszeń,
 10. Radomin - tablice ogłoszeń,
 11. Rętwiny - tablica ogłoszeń,
 12. Rodzone - tablica ogłoszeń,
 13. Szafarnia - tablica ogłoszeń, 
 14. Szczutowo - tablica ogłoszeń,
 15. Wilczewko - tablica ogłoszeń,
 16. Wilczewo - tablica ogłoszeń.

                                 Wójt Gminy

                                           (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-08-21 10:28

Informacja

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.  182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.), w dniu 15 września 2023 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30 – 15:30.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby przez nich upoważnione. Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Wzór zgłoszeń dla pełnomocnika komitetu wyborczego i wyborcy został umieszczony na stronie www.bip.radomin.pl w zakładce „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP  15 października 2023 r.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                               (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 21 sierpnia 2023 r.

 

 

Informacje "Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej" zostały zawarte na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem 

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-08-21 11:42
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-21 11:51

wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2023-08-21
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-08-21 11:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2023-08-24
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-08-24 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-08-21 11:46

Informacja o przyjmowaniu wniosków

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

  

            Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania do dnia 6 października 2023 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wzór wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie www.bip.radomin.pl oraz jest do pobrania w Urzędzie Gminy Radomin w pokoju nr 9 lub nr 12.  

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 21 sierpnia 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-08-21 12:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-08-21 12:42

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14.08.2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2023-08-24
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2023-08-24 13:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2023-08-24 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2091
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-14 08:10:23