Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 59/XIII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza.

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984,Nr 153, póz. 1271 Nr 214, póz. 1806 oraz Dz.U. z 2003r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Związku Gmin Północnego Mazowsza w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc dotychczasowy Statut Związku Gmin Pomocnego Mazowsza.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 11:20

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345669
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32