Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 53/XII/03 Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003r.

w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ,,h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.22 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr13, poz.123, z 2002r. Nr 41, poz. 369 oraz z 2003r. Nr 96,poz. 874 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:§ 1. Likwiduje się z dniem 31 marca 2004 r. Ośrodek Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 10:56

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 349427
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32