Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

składy obwodowych komisji wyborczych, informacje o rozpoczęciu pracy przez komisje

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-06-07
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-06-07 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-27 19:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-06-04
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-06-04 15:58

Składy obwodowych komisji wyborczych z pełnionymi funkcjami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-27 10:20

Postanowienia w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-27
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-27 10:15
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-27 10:18

Postanowienie nr 350/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-20 12:43

Postanowienie nr 351/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2024-05-20
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2024-05-20 13:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2024-05-20
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2024-05-20 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-20 13:00

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 13 maja 2024 r. o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data wytworzenia: 2024-05-13
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2024-05-13 14:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-13 14:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 9 maja 2024 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2024-05-09 11:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-09 11:09

Informacja

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.  182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.), w dniu 10 maja 2024 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 9,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30 – 15:30.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych wymienionych w § 5 ust. 1 uchwały nr 11/2019  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267 ze zm.). Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Wzór zgłoszeń dla pełnomocnika komitetu wyborczego i wyborcy został umieszczony na stronie www.bip.radomin.pl w zakładce „Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 r.”.  

                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                               (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 25 kwietnia 2024 r.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-04-25 09:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-04-25 09:30

Informacja o przyjmowaniu wniosków

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

            Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania do dnia 31 maja 2024 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wzory wniosku i zgody na przyjęcie pełnomocnictwa oraz obowiązków informacyjnych zostały zamieszczone na stronie www.bip.radomin.pl oraz są do pobrania w Urzędzie Gminy Radomin w pokoju nr 9 lub nr 12.

            Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa mogą składać osoby niepełnosprawne oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-04-25 09:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-04-25 09:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-04-25 09:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-05-31
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-05-31 07:46

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2024-04-23
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2024-04-23 15:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 389
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-07 14:24:55