Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 52/XII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 28 listopada 2003 r.


w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Szafarni

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 oraz Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 oraz Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 oraz Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304), uchwala się, co następuje :


§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2004 r. Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Szafarni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-07 10:51

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295073
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32