Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwałą Nr 50/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 r.


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu.


Na podstawie art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz.U. z 2001r.Nr 98, poz. 1070 , Nr 154,poz. 1787, Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,poz.1802, Nr 240, poz.2052 / uchwala się , co następuje:


§ 1. W wyniku tajnego głosowania stwierdza się, że na ławników do Sądu Rejonowego w
Golubiu-Dobrzyniu zostały wybrane osoby ujęte na liście stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały


§ 2. Nowo wybrani ławnicy pełnić będą swoją funkcję w kadencji 2004 – 2008

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 16:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 343703
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32