Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 45/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.


w sprawie wyrażenia zamiaru likwidacji Ośrodka Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ,,h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym/Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003r Nr 80, poz. 717/ oraz art.22 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001r. NR 13, poz.123, z 2002r. Nr 41, poz. 369 oraz z 2003r. Nr 96,poz. 874/ uchwala się, co następuje:§ 1. Wyraża się zamiar zlikwidowania z dniem 31 marca 2004r. Ośrodka Kultury im. Fryderyka Chopina w Szafarni.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 14:55

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32