Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony


U c h w a ł a Nr 43/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.

w sprawie powołania zespołu , który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu- Dobrzyniu na kadencje w latach 2004-2008.

Na podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz.U. z 2001r.Nr 98, poz. 1070 , Nr 154,poz. 1787, Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,poz.1802,
Nr 240, poz.2052 / uchwala się , co następuje:


§ 1. Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu na kadencje w latach 2004-2008
w następującym składzie:

1/ p. Roman Sławkowski - radny Rady Gminy;
2/ p. Władyslaw Wiśniewski – radny Rady Gminy;
3/ p. Artur Kołcz – Radca prawny Urzędu Gminy;

§ 2.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 14:42

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 343700
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32