Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 42/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia, w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Radomin, nieruchomości Skarbu Państwa.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.„a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002r.Nr 23.poz.220; Nr 62.poz.558; Nr H3,poz.984;Nr 15 3,póz. 1271 ;Nr 214 poz.1806 i Dz.U. z 2003r. Nr 80,poz.717) uchwala się co następuje:
§ l. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Radomin, w drodze komunalizacji, nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Płonnem, składającą się z działek Nr 308/1,308/2, 303 o łącznej powierzchni 0,10 ha , zapisaną w księdze wieczystej Nr KW 7308.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 14:36

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 336505
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32