Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 40/X/ 03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Radomin
w drodze przetargu.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lh.„a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 oraz z 2002r. ?23, poz.220; Nr 62, póz 558; Nr 113 poz.984;Nr 153,poz.l271, Nr214.poz.l806 i Dz.U.z2003r. Nr 80,poz.717) uchwala się co następuje:
§ l. Przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu, następujące nieruchomości:
1) lokal mieszkalny Nr 6 w budynku Nr 2 w Szafami o pow, 13,20 m2, wraz z udziałem w gruncie Działki Nr 106/3 i częściach wspólnych budynku .zapisanej w księdze wieczystej KW 15811;
2) lokale mieszkalne w budynku komunalnym Nr 18 a we Wilczewie wraz z budynkiem sanitariatów oraz udziałem w gruncie działki Nr 108/2 i częściach wspólnych nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 4566.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-05 12:17

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 318194
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32