Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 38/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół z siedzibą w Dulsku.
Na podstawie art. 5 c pkt l, art 58 ust. 6 i art. 60 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 Nr 67, póz. 329 oraz Nr 106, póz. 496 z 1997r. Nr 28, póz. 153 oraz Nr
141, póz. 943 z 1998r. Nr 117, póz. 759 oraz Nr 162, póz. 1126 z 200r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239,
Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 Nr 122, póz. 1320 z 2001r. Nr 111, póz.
11194 oraz Nr 144, póz. 1615 z 2002r. Nr 41, póz. 362, Nr 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185
oraz Nr 200, póz. 1683 z 2003r. Nr 6, póz. 65/ w związku z § 2 uchwały Rady Gminy w Radominie
Nr 36/DC/03 z dnia 4 lipca 2003r. uchwala się ,co następuje:
§ l. Nadaje się statut Zespołowi Szkół z siedzibą w Dulsku stanowiący załącznik nr l do uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3-Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-05 11:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-01-05 12:00

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345487
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32