Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 36/IX/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 4 lipca 2003 roku.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z siedzibą w Dulsku.Na podstawie art. 18ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806/ oraz art.3, pkt 5, art.5 ust.5, art 58 ust.1 i ust 6, art.62 ust.1 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 oraz Nr 106, poz. 496 z 1997r.Nr 28, poz. 153 oraz Nr 141, poz.943 z 1998r. Nr 117, poz. 759 oraz Nr 162, poz. 1126 z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 z 2001r. Nr 111, poz. 1194 oraz Nr 144, poz. 1615 z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185 oraz Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Nr 6, poz. 65/ uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 1 września 2003r. łączy się Szkołę Podstawową w Dulsku i Przedszkole Publiczne w Dulsku w zespół któremu nadaje się nazwę: Zespół Szkół z siedzibą w Dulsku zwany dalej “Zespołem Szkół”.

§ 2. Organizację Zespołu Szkół określi statut, który zostanie nadany przez
Radę Gminy Radomin odrębną uchwałą.

§ 3.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 16:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:35

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301996
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32