Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

U chwała Nr 32/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Radominie Nr 27/03 z dnia 6 lutego 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214 póz. 1806/ uchwala się, co następuje:

§ l. Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Radominie Nr 27/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat za wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski


Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 15:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:21

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301974
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32