Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 27/V703
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 roku.

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat za wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ uchwala się,co następuje:

§ l. W uchwale Nr 128/XXIX /Ol Rady Gminy w Radominie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w § l ust. l lita/ kwotę l zł zastępuje się kwotą 0,50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 12:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:04

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295076
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32