Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 21/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowwego
zasobu gminy.

Na podstawie art. 21 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U z 2001 r. Nr 71, póz.733) uchwala się co następuje:

§ l. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radomin , stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 11:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:49

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295708
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32