Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 20 / V/ 03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
w latach 2003-2007.

Na podstawie art. 21 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 71,póz. 73 3) uchwala się co następuje:

§ l. Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007 , stanowiący załącznik do uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski
Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 13:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:55

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295109
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32