Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 19/V/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie artr.19 ust. l. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, póz. 747, z póz. zm), uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Radomin , stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 13:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:58

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345494
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32