Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 15/IV/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Radomin.

Na podstawie art. 6 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zagospodarowaniu przestrzennymi Dz.U. z 1999r., Nr 15, póz. 139 z późn.zm.),
uchwala się co następuje :

§ 1.1. Uchwala się" Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin"

2. Treść "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomiu" stanowią załączniki:

- Nr l - ustalenia "Studium...",
- Nr 2 - graficzny - mapa w skali 1:10 000.

3. Integralną część "Studium ..." nie objętą uchwałą stanowią:

1) Opracowanie eko fizjograficzne obejmujące część tekstową oraz mapę
w skali 1:10 000
2) Wytyczne dotyczące zagadnień ponadlokalnych p.t. " Plan zagospodarowania
Województwa Kujawsko-Pomorskiego " - informacja dla Gminy Radomin,

3) "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomiu - diagnoza stanu istniejącego i uwarunkowań rozwoju - część tekstowa.

4) "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin - komunikacja , energetyka, gospodarka wodno-ściekowa" - mapa w skali 1:10 000.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 12:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:34

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345622
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32