Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 14/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.

Na podstawie art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatkach leśnym
/Dz.U. Nr 200, póz. 1682/ uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się wzory formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru podatku leśnego stanowiące załącznik Nr l i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 12:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:32

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 336507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32