Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 10/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2003 rok.

Na podstawie art. 15 i 19 pkt l litera a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, póz. 1683/ uchwala się, co następuje:

§ l l. Ustala się stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach:
l/od sprzedaży z samochodu i innych pojazdów 5,00 zł za l dzień,
2/ od innych form sprzedaży 5,00 zł za l dzień.

2. Opłatę pobiera wyznaczony pracownik Urzędu Gminy w drodze inkasa, którą otrzymuj e za inkaso wynagrodzenie w wysokości l % pobranej opłaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 12:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:23

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295105
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32