Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 8/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego w 2003r.

Na podstawie art. 6 ust. 3, art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94, póz. 431 z późn. zm./
uchwala się, co następuje:

§ l. Obniża się cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy Radomin na 2003 rok:

l/ dla gruntów gospodarstw rolnych do kwoty 32,00 zł,
2/ dla pozostałych gruntów do kwoty 32,00 zł,

§ 2. Ustala się wzory formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego stanowiące załącznik Nr l i Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-16 10:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:20

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 298417
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32