Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 3/I/02
Rady Gminy w Radominie'
z dnia 16 listopada 2002r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art.18 a ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ oraz § 29 Statutu Gminy Radomin
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ l. Powołać Komisję Rewizyjną jako komisje stałą Rady Gminy w Radominie w składzie:

l/ Pan radny Władysław Wiśniewski
2/ Pan radny Zbigniew Suchorski
3/ Pan radny Roman Sulkowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-01 10:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:13

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32