Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 2/I/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 16 listopada 2002r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Radominie.

Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 159'fz późn. zm./ oraz § 5 ust. 4 Statutu Gminy Radomin. Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ l. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
radnego Pana Roberta Petrykowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Radominie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-01 10:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:11

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 295714
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32