Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. - kandydaci w ponownym głosowaniu

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-06-30 10:29
  • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 10:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-30 10:29

Informacja o składaniu

zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

w ponownym głosowaniu

w Urzędzie Gminy Radomin

 

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w Gminie Radomin mogą składać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r., w Urzędzie Gminy Radomin ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie  e-PUAP. 

Zgłoszenia należy składać w biurze ewidencji ludności Urzędu Gminy Radomin – pokój nr 12, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin.

Termin składania zgłoszeń mija w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane w pierwszym głosowaniu zachowują swoją aktualność również w ponownym głosowaniu.

Informacji dotyczących głosowania korespondencyjnego udziela Pani Ewa Drawert – Pełnomocnik ds. wyborów, nr tel. 56 683 75 22 wew. 18.

 

                                                                                                             Z up. Wójta

                                                                                                          (-) Ewa Drawert

Sekretarz Gminy

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-29 12:06
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 12:08

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z pełnionymi funkacjami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-24 08:23

 

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2019r., poz. 684 ze zm./, Wójt Gminy Radomin zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej w dniach od 17 czerwca 2020r. do 22 czerwca 2020r. w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

Informacje telefoniczne 533 308 742.

Wójt Gminy Radomin

/-/ Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gutmańska, Inspektor
  data wytworzenia: 2020-06-18
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-18 08:36
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 08:36

Postanowienie nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dni 15 czerwca 2020 r. w srawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-06-16 08:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-16 08:24

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-06-15 10:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-15 10:12
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 10:12

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach do komisji oraz losowaniach składów komisji

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-06-12 15:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-12 15:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 9 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2020-06-15 07:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-15 07:34
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 07:36

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Informacja o składaniu

zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

w Urzędzie Gminy Radomin

 

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w Gminie Radomin mogą składać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., w Urzędzie Gminy Radomin ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie  e-PUAP. 

Zgłoszenia należy składać w biurze ewidencji ludności Urzędu Gminy Radomin – pokój nr 12, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin. Terminy składania zgłoszeń zostały określone w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin.  

Informacji dotyczących głosowania korespondencyjnego udziela Pani Ewa Drawert – Pełnomocnik ds. wyborów, nr tel. 56 683 75 22 wew. 18.

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                  (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 11:14
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 11:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 11:14

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Informacja o przyjmowaniu wniosków

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

            Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wzór wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie www.bip.radomin.pl oraz jest do pobrania w Urzędzie Gminy Radomin w pokoju nr 9 lub nr 12.

 

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 11:43

Metryka

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 11:44

Informacja o wydawaniu zaświadczenia o prawie do głosowania

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania złożony najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.
 2. Do wglądu dowód osobisty.
 3. W przypadku odbioru zaświadczania przez inną osobę – upoważnienie do odbioru zaświadczania o prawie do głosowania oraz dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin

Termin załatwienia sprawy

BezzwłoczniePozostałe informacje

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.
 3.  Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 4. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
 5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca na swoje żądanie otrzymuje dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 6. W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 5 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 12:28

Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Uprzejmie informuję w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radomin od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30 – 15:30.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego  oraz zawiadomienia o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby przez nich upoważnione. Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

Zgłoszenia złożone przez komitety wyborcze do dnia 10 kwietnia 2020 r., które złożą zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach w dniu 28 czerwca 2020 r., zachowują ważność.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Wzór zgłoszeń dla pełnomocnika komitetu wyborczego i wyborcy został umieszczony na stronie www.bip.radomin.pl w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  28 czerwca 2020 r.”.

                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                               (-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 5 czerwca 2020 r. 

Metryka

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 12:42
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 12:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-06-05 11:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10425
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-30 10:31:12