Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu prac w dniu głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-10-11 09:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-11 09:05

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z pełnionymi w komisji funkcjami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-08
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-10-08 12:45

Obwieszczenia Okręgowej Komisji w Toruniu o listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP i o kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-09-27 12:38
  • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   ostatnia modyfikacja: 2019-09-27 12:39
 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-09-27 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-09-27 12:38
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-27 12:38

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-09-24 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-09-24 15:32

Postanowienie nr 215/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-09-23 15:20
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-23 15:21

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-09-16 10:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-09-16 10:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 9 września 2019 r. - informacja o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-09-09 14:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-09-09 14:12

Informacja

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.  182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.), w dniu 13 września 2019 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30 – 15:30.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby przez nich upoważnione. Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

Wzór zgłoszeń dla pełnomocnika komitetu wyborczego i wyborcy został umieszczony na stronie www.bip.radomin.pl w zakładce „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP  13.10.2019 r.”.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                               (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-26 08:35
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-26 08:35

zgłoszenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-26 08:35
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-26 08:38

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-08-21 12:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-21 12:06

Informacja o przyjmowaniu wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

            Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, do dnia 4 października 2019 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wzór wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie www.bip.radomin.pl oraz jest do pobrania w Urzędzie Gminy Radomin w pokoju nr 9 lub nr 12.

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-13 13:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-13 13:15
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 13:14

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-13 13:09
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 13:08

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Metryka

  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
   data publikacji: 2019-08-13 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-08-13 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7561
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-11 09:05:06