Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu prac w dniu głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-23 13:15
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-23 13:15

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z pełnionymi w komisji funkcjami

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-17 12:27
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-14
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-14 07:56
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-14 07:55

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2019r., poz.684/ Wójt Gminy Radomin informuje, że spisy osób uprawnionych do udziału w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Radomin, pokój nr 12, w dniach od 6 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r., w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 6 maja 2019 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-10
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-10 10:34
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-10 10:35

Postanowienie nr 27/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-06 14:53
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-06 14:53
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-05-06 14:54

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń i losowaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 12:22
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-30 12:23
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-17 15:14
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-17 15:15

Informacja

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborczych

 

            Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.  182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.), w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

            Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7:30 – 15:30.

            Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego lub osoby przez nich upoważnione. Jednocześnie informuję, że pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej ze wskazaniem ich kolejności.

            Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury (w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji).

        Wzór zgłoszeń dla pełnomocnika komitetu wyborczego i wyborcy został umieszczony na stronie www.bip.radomin.pl w zakładce „Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.”.

                                                                                                          Wójt Gminy Radomin

                                                                                                               (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-11 10:19
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-08 14:40
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-08 14:41
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 13:37
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-04-10 13:37
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-12 14:45
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-12 14:46
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-12
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-12 14:46

Informacja o przyjmowaniu wniosków

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

            Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) informuję, że akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, do dnia 17 maja 2019 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wzór wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa został zamieszczony na stronie www.bip.radomin.pl oraz jest do pobrania w Urzędzie Gminy Radomin w pokoju nr 9 lub nr 12.

 

    Wójt Gminy

                                                                                              (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-14 14:50

wzór wniosku i zgody o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-14 14:50
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-14 14:50
 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2019-03-14 14:50
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 14:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-23 13:15

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1907963
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl