Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja

o składach obwodowych komisji wyborczych

  

Na podstawie § 10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

podaje się do wiadomości publicznej informację o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1.

Adres siedziby Publiczne Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie:

1. Grażyna Szlejer, zam. Radomin

2. Dawid Stachowski, zam. Radomin

3. Ewelina Lewandowska, zam. Gaj

4. Wiesław Henryk Ostrowski, zam. Płonne-Plebanka

5. Rafał Pełkowski, zam. Radomin

6. Monika Szlejer, zam. Radomin

7. Katarzyna Matuszewska, zam. Radomin

8. Andrzej Janusz Wiwatowski,zam. Szafarnia-Pólka

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2.

Adres siedziby Wiejski Dom Kultury w Dulsku:

1. Jadwiga Iwona Zglińska, zam. Szczutowo

2. Sylwia Stogowska, zam. Radomin

3. Mariusz Górecki, zam. Dulsk

4. Andrzej Kiejnowski, zam. Radomin

5. Milena Szlejer, zam. Radomin

6. Hanna Agnieszka Szwaracka, zam. Radomin

7. Kamil Zgliński, zam. Szczutowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3.

Adres siedziby Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem:

1. Beata Aldona Szałwińska, zam. Płonne

2. Anna Szlufik, zam. Radomin

3. Sylwia Żebrowska, zam. Radomin

4. Anna Ostrowska, zam. Płonne-Plebanka

5. Emilia Miądzel, zam. Bocheniec

6. Małgorzata Dąborwska, zam. Płonne

7. Przemysław Osiński, zam. Płonne

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4.

Adres siedziby Szkoła Podstawowa w Radominie:

1. Jarosław Żułtewicz, zam. Radomin

2. Maria Silkowska, zam. Radomin

3. Franciszek Puchałka, zam. Radomin

4. Grażyna Szlagowska, zam. Radomin

5. Paulina Miądzel, zam. Bocheniec

6. Violetta Anna Prądzyńska, zam. Szczutowo

7. Karolina Łuczak, zam. Rętwiny

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-02 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-05 13:08

 

 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wójt Gminy Radomin

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Spis wyborców udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 12 od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. w godzinach  od 7.30 do 15.30.

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                           (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-02 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-02 13:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-22 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 14:04

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

         Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba, który może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

         Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać do dnia 2 maja 2014 r. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Radomin w pokoju nr 9 – Sekretarz Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 7.30 - 15.30.

         Poniżej zamieszczono wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwałę Nr XXXI/175/12 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania. Ponadto powyższe dokumenty można pobrać w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Radomin.

 

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                           (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-28 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-28 11:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-28 11:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-04 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-04 13:31

WYKAZ

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

i plakatów komitetów wyborczych

 

 

         Wójt Gminy Radomin na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych według sołectw w Gminie Radomin:

 

1. Bocheniec - tablica ogłoszeń,

2. Dulsk - tablica ogłoszeń,

3. Gaj - tablica ogłoszeń,

4. Jakubkowo - tablica ogłoszeń,

5. Kamionka - tablica ogłoszeń,

6. Łubki - tablica ogłoszeń,

7. Piórkowo - tablica ogłoszeń,

8. Płonko - tablica ogłoszeń,

9. Płonne - tablica ogłoszeń,

10. Radomin - tablice ogłoszeń,

11. Rętwiny - tablica ogłoszeń,

12. Rodzone - tablica ogłoszeń,

13. Szafarnia - tablica ogłoszeń, 

14. Szczutowo - tablica ogłoszeń,

15. Wilczewko - tablica ogłoszeń,

16. Wilczewo - tablica ogłoszeń.

 

                                                                             Wójt Gminy

                                           (-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-11 12:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-11 12:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-16 16:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-16 16:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-13 15:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-16 16:41

 

 

Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców

 

         Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego istnieje możliwość dopisania do spisu wyborców.

         Urząd Gminy Radomin dopisuje do spisu wyborców:

a)    wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy Radomin  w okresie obejmującym dzień wyborów, którzy złożyli wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Termin składania wniosków mija w dniu 20 maja 2014 r.;

b)    wyborców nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy Radomin, którzy złożyli wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Termin składania wniosków mija w dniu 20 maja 2014 r.;

c)     wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze gminy Radomin, którzy złożyli wniosek o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – obwód głosowania Nr 1 w Publicznym Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie. Termin składania wniosków mija w dniu 12 maja 2014 r.

 

  Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-22 14:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 14:11

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Radominie

 

W dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 25 maja 2014 r. Komisja rozpoczyna pracę o godz. 6:00.

 

 

Przewodniczący komisji

(-) Wiesław Henryk Ostrowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-23 11:03

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Dulsku

 

W dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 25 maja 2014 r. Komisja rozpoczyna pracę o godz. 6:00.

 

Przewodnicząca komisji

(-) Hanna Agnieszka Szwaracka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 11:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-23 11:03

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Płonnem

 

W dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 25 maja 2014 r. Komisja rozpoczyna pracę o godz. 6:00.

 

Przewodnicząca komisji

(-) Małgorzata Dąbrowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 11:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-23 11:06

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Radominie

 

W dniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 25 maja 2014 r. Komisja rozpoczyna pracę o godz. 6:00.

 

Przewodnicząca komisji

(-) Violetta Anna Prądzyńska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 11:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-23 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-25 21:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-25 21:52:12