Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 9 października 2011 r.

Treść strony

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu prac w dniu głosowania.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.10.07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-07 08:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-07 08:15

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionych funkcji
 

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.09.23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-23 08:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-23 08:14

INFORMACJA

Wójt Gminy Radomin, działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), informuje, że spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 12 od dnia 19 września 2011 r. do dnia 3 października 2011 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                           (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.09.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-19 14:08

Zarządzenie Wójta Gminy Radomin z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.09.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-19 08:25

INFORMACJA

 

1. Dopisanie do spisu wyborców.

Urząd Gminy Radomin informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkałe na obszarze gminy Radomin do dnia 26 września 2011 roku, mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborcy czasowo przebywający na terenie gminy Radomin (w tym zameldowani na pobyt czasowy), oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Radomin (pokój nr 12) najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 października 2011 roku.

2. Zaświadczenia o prawie do głosowania.

Osoby, które planują podróż i pobyt poza miejscem stałego zamieszkania w okresie wyborów powinny uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy wniosek można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców — na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców — na podstawie spisu wyborców. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Radomin (pokój nr 12) najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 6 października 2011 roku.

 

                        Wójt Gminy

                                                                                                          (-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.09.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-12 15:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-13 08:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomin z dnia 8 września 2011 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.09.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-08 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-08 13:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-08 13:03

I N F O R M A C J A

W związku zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 16 września 2011 r. (piątek) do godz. 15.30. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Radomin w biurze Sekretarza Gminy – pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.09.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-05 15:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-05 15:22

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.08.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 08:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 08:07

INFORMACJA

dot. głosowania przez pełnomocnika

 

 

      W związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. uprzejmie informuję, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania, kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach w jego imieniu.

     Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 9 i Nr 12, tel. 56 6837522, w godz. 730 – 1530, w terminie do 29 września 2011 r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 936)

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.08.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-18 13:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-18 13:22

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.08.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 10:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-16 10:25

INFORMACJA

dot. przekazywania informacji o wyborach

wyborcom niepełnosprawnym

 

     Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., wyborcy niepełnosprawni wpisani do rejestru wyborców w Gminie Radomin, informacje o wyborach mogą uzyskać w pok. nr 9 lub nr 12 Urzędu Gminy Radomin, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, tel. 56 6837522 wew. 15 lub 18,  e – mail: sekretarz@radomin.pl, uscradomin@poczta.onet.pl

 

Wójt Gminy

(-) Piotr Wolski


 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.08.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-18 13:28

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzien 9 października 2011 r.

 • autor informacji: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2011.08.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-18 13:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-18 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-10-07 08:16

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1862254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-23 14:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl