Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na 2019 rok. W dniu 14 listopada 2018 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na 2019 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 14 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r. w następujących formach:

  • publikacji projektu Programu na stronie BIP www.bip.radomin.pl oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl;
  • przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie pod adresem Radomin 1a 87-404 Radomin;
  • przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie m.kutkowska@radomin.pl i poczty tradycyjnej.

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie- pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.kutkowska@radomin.pl

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-11-14 15:09

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-03-13 10:30 przez Konfigurator systemu

« wstecz

Opis strony

redaguje:Katarzyna Szpejankowska,Sekretariat, Urząd Gminy Radomin 87-404 Radomin, tel/fax 56683 75 22, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, k.szpejankowska@radomin.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 371412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 13:37