Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 44/X/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 września 2003r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 Dz.U.z 2002r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz Dz. U z 2003r. Nr 80, poz.717/ uchwala się, co następuje:§ 1. Odwołać Panią Jadwigę Galarda ze stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 30.09.2003
w związku z przejściem na emeryturę.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 14:51

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32