Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 28/VI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 23 kwietnia 2003 roku.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytyłu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214 póz. 1806/ oraz art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148/ uchwala się , co następuje:

§ l. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002 oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 i udziela się Wójtowi absolutorium z tego tytułu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 12:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:06

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 349426
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32