Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 18/V /03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie wystąpienia ze Spółki Netia Telekom S.A.

Na podstawie art. 18. Ust. 2 pkt 9, lit f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz.1591, z póź.zm.), uchwala się co następuje:

§ l. Wystąpić ze Spółki Netia Telekom S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez zbycie
wszystkich - dwudziestu dwóch akcji tej Spółki, Serii A Nr 41833 do 41854.

§ 2. Dokonać zbycia akcji określonych §1 Spółce Netia Telekom S.A. na zasadzie wykupu akcji przez Spółkę Netia Telekom S.A. o cenie 75,-zł za akcję.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław LewandowskiMetryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 13:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:42

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345492
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32