Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 13/III/02
Rady Gminy w Radominie
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r.

Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9 póz. 84 i Dz.U.Nr 200 poz.1683/
uchwala się co następuje:

§1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12 ton:

a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł
b/ powyżej 5, 5 ton do 9 ton włącznie - 375,00 zł
c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 600,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ o liczbie osi - dwie

-od 12 ton do 14 ton -123,00 zł
-od 14 ton do 15 ton - 340,00 zł
- od 15 ton i wyżej - 479,00 zł

b/ o liczbie osi - trzy

-od 12 ton do 17 ton - 123,00 zł
-od 17 ton do 19 ton - 214,00 zł
- od 19 ton do 21 ton - 439,00 zł
- od 21 ton do 23 ton - 570,00 zł
- od 23 ton i wyżej - 878,00 zł

c/ o liczbie osi cztery i więcej

- od 12 ton do 25 ton - 570,00 zł
- od 25 ton do 27 ton - 578,00 zł
- od 27 ton do 29 ton - 902,00 zł
-od 29 ton i wyżej - 1432,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton o innym systemie zawieszenia osi jezdnych.

a/ o liczbie osi - dwie

-od 12 ton do 14 ton - 340,00 zł
-od 14 ton do 15 ton - 479,00 zł
- od 15 ton i wyżej - 1084,00 zł

b/ o liczbie osi - trzy

-od 12 ton do 17 ton - 214,00 zł
-od 17 ton do 19 ton - 439,00 zł
- od 19 ton do 21 ton - 570,00 zł
-od 21 ton do 23 ton - 878,00 zł
- od 23 ton i wyżej -1365,00 zł

c/ o liczbie osi trzy i więcej

-od 12 ton do 25 ton - 578,00 zł
- od 25 ton do 27 ton - 902,00 zł
- od 27 ton do 29 ton - 1432,00 zł
- od 29 ton i wyżej - 2124,00 zł

4.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 12 ton.

a/od 3,5 tony do 5,5 tony - 250,00 zł
od 5,5 tony do 9 ton - 375,00 zł
od 9 ton do 12 ton - 600,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 12 ton.

a/ o liczbie osi - dwie
-od 12 ton do 25 ton - 230,00 zł
-od 25 ton do 31 ton - 485,00 zł
-od 31 ton i wyżej -1223,00 zł

b/ o liczbie osi trzy

- od 12 ton do 40 ton - 1079,00 zł
- od 40 ton i wyżej - 1492,00 zł

6.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów o innym systemie zawieszenia osi jezdnych.

a/ o liczbie osi - dwie

-od 12 ton do 25 ton - 416,00 zł
- od 25 ton do 31 ton - 796,00 zł
- od 31 ton i wyżej - 1678,00 zł

b/ o liczbie osi - trzy

- od 12 ton do 40 ton - 1492,00 zł
- od 40 ton i wyżej - 2207,00 zł

7. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

-od 7 ton do 12 ton - 400,00 zł

8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a/ o liczbie osi - jedna

-od 12 ton do 25 ton - 154,00 zł
- od 25 ton i powyżej - 277,00 zł

b/ o liczbie osi - dwie

-od 12 ton do 28 ton - 182,00 zł
- od 28 ton do 33 ton - 531,00 zł
- od 33 ton do 38 ton - 736,00 zł
- od 38 ton i wyżej - 995,00 zł

c/ o liczbie osi - trzy

-od 12 ton do 38 ton - 586,00 zł
- od 38 ton i wyżej - 816,00 zł

9. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a/ o liczbie osi - jedna

- od 12 ton do 25 ton - 277,00 zł
- od 25 ton i wyżej - 486,00 zł

b/ o liczbie osi - dwie

- od 12 ton do 28 ton - 268,00 zł
- od 28 ton do 23 ton - 736,00 zł
-od 33 ton do 3 8 ton -l 118,00 zł
- od 38 ton i wyżej -1472,00 zł

c/ o liczbie osi - trzy

-od 12 ton do 38 ton - 816,00 zł
- od 38 ton i wyżej - 1109,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniej niż 30 miejsc - 500,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 700,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Radominie Nr 133/XXIX/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-21 12:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 12:27

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 349425
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32