Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Informacja o wydawaniu zaświadczenia o prawie do głosowania

UWAGA: w dniach 13.03.2020 r. - 27.03.2020 r. wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania nie będą przyjmowane. Wniosek można przesłać pocztą i umówić się telefonicznie po odbiór zaświadczenia - nr telefonu 56 683 75 22 lub 533 308 742

Od dnia 30 marca 2020 r. wnioski można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Radomin w punkcie podawczym utworzonym przy wejściu do Urzędu Gminy. Odbiór zaświadczeń po uzgodnieniu w punkcie podawczym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania złożony najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.
 2. Do wglądu dowód osobisty.
 3. W przypadku odbioru zaświadczania przez inną osobę – upoważnienie do odbioru zaświadczania o prawie do głosowania oraz dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
(pokój nr 8)

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie


Pozostałe informacje

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów.
 3.  Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 4. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
 5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca na swoje żądanie otrzymuje dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.
  Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 6. W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 13 marca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  data publikacji: 2020-03-13 11:15
 • zmodyfikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 10:53

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-03-13 11:13 przez Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • zmieniono 2020-03-13 11:41 przez Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • zmieniono 2020-03-26 10:40 przez Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
 • zmieniono 2020-03-26 10:53 przez Ewa Drawert, Sekretarz Gminy: Wprowadzono nowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków w związku z sytuacją epidemiologiczną

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2529
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-22 10:46