Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Radomin, 10.07.2018 r.

Wójt Gminy Radomin

Radomin 1a

87-404 Radomin

 

RIG.6220.4.11.2018.JZ

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 85, ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

 

informuję

 

iż na wniosek Pana Karola Bejgier w dniu 10.07.2018 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Radomin, znak: RIG.6220.4.10.2018.JZ dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa obory wolnostojącej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą do 143,5 DJP na działce o nr geod. 13, obręb Wilczewo, gmina Radomin.”

 

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. od 7.30 do 15.30).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

Radomin, dnia 11.07.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Szpejankowska
    data wytworzenia: 2018-07-12
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-07-12 12:22
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 12:26

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-07-12 12:26 przez Administrator Systemu

« wstecz

Opis strony

redaguje:Katarzyna Szpejankowska,Sekretariat, Urząd Gminy Radomin 87-404 Radomin, tel/fax 56683 75 22, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, k.szpejankowska@radomin.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 346568
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-06-21 12:33