Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 49/XI/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 10 października 2003 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radomin.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003r Nr 80, poz. 717/ art.4 pkt l oraz art.20 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1593/ oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymogów kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uchwala się, co następuje:
§ l. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Radomin od dnia 1 stycznia 2004r. w wysokości:
3.705,00 zł wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania i
1.300,00 zł dodatku funkcyjnego wg grupy 8.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rad Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-01-06 16:00

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 345493
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32