Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Uchwała Nr 3 3/VII/03
Rady Gminy w Radominie
z dnia 15 maj a 2003 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Szafami.

Na podstawie art. 59 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 oraz Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 oraz Nr 141, póz. 943, z 1998 r. Nr 117, póz. 759 oraz Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268, Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194 oraz Nr 144, póz. 1615, z 2002 r. Nr 41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 oraz Nr 200, póz. 1683.z2003r.Nr6.poz.65), celu wykonania wyroku z dnia 20 marca 2003 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku sygn. akt II S.A./Gd 1529/02, stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy w Radominie z dnia 26 marca 2002 r. Nr 138/XXXIII/, uchwala się, co następuje :

§ 1. Likwiduje się Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Szafami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Lewandowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-07-22 15:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 13:23

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Krystyna Gutmańska, sekretariat.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 301767
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-11-25 08:39:32