Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W RADOMINIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radomin.pl

Treść strony

Ogłoszenie o konsultacjach

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) na 2017 rok. W dniu 28 października 2016 r. Wójt Gminy Radomin podjął Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy na 2017 rok Samorządu Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

W związku z powyższym, Wójt Gminy Radomin zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Radomin, do zgłaszania propozycji w zakresie dotyczącym działalności statutowej organizacji/podmiotu.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 28 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. w następujących formach:

- publikacji projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl i stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

- przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie pod adresem Radomin 1a, 87-404 Radomin;

- przyjmowania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy w Radominie ugradomin@onet.pl i poczty tradycyjnej.

Wypełniony formularz, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radominie www.radomin.pl oraz na stronie www.bip.radomin.pl, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie - pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugradomin@onet.pl

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
  • opublikował: Ewa Drawert, Sekretarz Gminy
    data publikacji: 2016-10-28 11:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-02 14:08

Rejestr zmian

  • zmieniono 2016-11-02 14:08 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 102789
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-04 10:00