Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Nabory na wolne stanowiska - jednostki organizacyjne

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE - Referent ds. świadczeń rodzinnych

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1 a,

87-404 Radomin

 

Określenie stanowiska urzędniczego: Referent ds. świadczeń rodzinnych

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie średnie,

 3. staż pracy – dwuletni staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

 6. umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

 7. wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży ,,Za życiem”, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w.w ustaw.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,

 2. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 3. dyspozycyjność,

 4. odporność na sytuacje stresowe

 

3. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 

 1. obsługa klientów świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz z zakresu wspierania kobiet w ciąży i rodzin,

 2. przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie spraw,

 3. wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji,

 4. przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism,

 5. sporządzanie list wypłat,

 6. prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeniobiorców,

 7. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym dla osób do tego uprawnionych,

 8. prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej,

 9. terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań, w tym także w formie elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

4. WARUNKI PRACY:

 

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca w Ośrodku,

stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. list motywacyjny,

 2. CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, posiadany staż i kwalifikacje,

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

 

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i List motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i List motywacyjny nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy – Referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie” lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomin 1 a

87-404 Radominie

 

w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 1000.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.

 

 

 • data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 11:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 11:08

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-01-10 11:08 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-01-10 11:13 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27108
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-29 11:19

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1763919
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-17 12:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl