Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Nabory na wolne stanowiska - jednostki organizacyjne

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE - Młodszy referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie, Radomin 1 a,

87-404 Radomin

 

Określenie stanowiska urzędniczego: Młodszy referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe,

 3. staż pracy – co najmniej 6 miesięczny staż pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,

 4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,

 6. umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,

 7. wymagana wiedza specjalistyczna w zakresie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość uczenia się,

 2. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 3. dyspozycyjność,

 4. odporność na sytuacje stresowe

 

3. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

 

 1. realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

 2. realizacja zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,

 3. realizacja zadań związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego,

 4. realizacja zadań związanych z organizowaniem prac społecznie użytecznych,

 5. realizacja zadań związanych z pomocą osobom uprawnionym do alimentów,

 6. realizacja zadań związanych z egzekwowaniem należności od dłużników alimentacyjnych,

 7. sporządzanie list wypłat,

 8. prowadzenie dokumentacji w zakresie świadczeniobiorców,

 9. terminowe przygotowywanie sprawozdań w tym także w formie elektronicznej wynikających z powierzonych obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

4. WARUNKI PRACY:

 

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

praca w Ośrodku,

stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. list motywacyjny,

 2. CV ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, posiadany staż i kwalifikacje,

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

 

Wszystkie oświadczenia oraz dokumenty aplikacyjne takie jak: CV i List motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Oświadczenia oraz CV i List motywacyjny nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy referent ds. administracyjnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie” lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomin 1 a

87-404 Radominie

 

w terminie do dnia 20 stycznia do godz. 1000.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %.

 • data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-09 11:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-09 11:10

Rejestr zmian

 • zmieniono 2017-01-10 11:06 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-01-10 11:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-01-10 11:12 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27111
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-29 11:19

Urząd Gminy Radomin

Radomin  1 A
87-404 Radomin
powiat Golub-Dobrzyń
woj.kujawsko-pomorskie

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie o/Radomin

62 9496 0008 0040 1416 2000 0003

Dane kontaktowe

tel./fax +48 56 683 75 22
tel. +48 56 683 75 12
tel. +48 56 682 71 56

e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl, ug@radomin.pl
Strona internetowa: www.radomin.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1763948
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-17 12:27

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl